Web portal o tradicionalnom katoličkom obrazovanju

Katoličko obrazovanje je u krizi.

Vjera se više ne prenosi u cijelosti. Tridentinska liturgija se ne slavi svugdje. Mnoge su škole prisiljene zatvoriti se.

Radite i molite s nama za obnovu autentičnih katoličkih škola!